แม่นางรับ ขนาด 5 นิ้ว

แม่นางรับ ทรัพย์แสนล้าน ขนาด 5 นิ้ว ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

แม่นางรับอ้วน 5 นิ้ว

แม่นางรับ ขนาด 5 นิ้ว มักจะเช่าคู่กับแม่นางกวัก เพื่อเพิ่มอิทธิฤทธิ์ในการด้านการค้าขาย

บูชาองค์ละ 3,700 บาท **จัดส่งฟรี**