คำถามถามบ่อย

คำถามถามบ่อย

แม่นางกวักอ้วน วัดอะไร ปลุกเสกโดยใคร ?

– ตามตำนานแล้ว นางกวักจะมีรูปร่างผอมบาง แต่สำหรับ แม่นางกวักอ้วน ท่านพระครูบาอริยชาติ เป็นผู้ริเริ่มในการจัดสร้างนางกวักให้มีรูปร่างที่ดูอ้วนท้วนสมบูรณ์ โดยมีชื่อว่า แม่นางกวักอ้วน ทรัพย์แสนล้าน อธิษฐานจิตปลุกเสกโดยพระครูบาอริยชาติเอง ซึ่งท่านเป็นพระที่มีบารมีมาก มีชื่อเสียงดังกว้างไกลไปทุกสารทิศ ดังไกลถึงต่างประเทศ แม่นางกวักอ้วน เป็นวัตถุมงคลยอดนิยมแห่งวัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ประวัติพระครูบาอริยชาติ

แม่นางกวักอ้วน มีกี่ขนาด มีกี่สี ?

แม่นางกวักอ้วน สวมใส่ชุดไทย มีการจัดสร้าง 3 ขนาด คือ ขนาด 2 นิ้ว ขนาด 3 นิ้ว และขนาด 5 นิ้ว และขนาดใหญ่แบบพิเศษเลยจะมีอยู่ขนาดเดียว คือ ขนาด 9 นิ้ว รุ่นขนาด 9 นิ้ว มีทั้งแบบปิดทองและและทาทอง แต่ละขนาดจะมีเพียงสีเดียวเท่านั้น ตามที่ลงข้อมูลไว้ในเว็บ ซึ่งเป็นสีล่าสุดแต่ละขนาดที่เป็นปัจจุบันตามที่ทางวัดได้ทำออกมา

แม่นางกวักอ้วน มีขนาดต่างๆ ดังนี้

แม่นางกวัก สวมใส่ชุดจีน(ชุดกี่เพ้า) จะมีอยู่สีเดียวคือ สีแดง และมีขนาด 3 ขนาด คือ ขนาด 2 นิ้ว ขนาด 3 นิ้ว และขนาด 5 นิ้ว สำหรับแม่นางกวักชุดกี่เพ้า จะมีเพียงสีเดียวเท่านั้น คือ สีแดง เพียงแต่ขนาดต่างกันเท่านั้น

แม่นางกวักอ้วนชุดจีน มีขนาดต่างๆ ดังนี้

แม่นางรับ คืออะไร และจำเป็นที่จะต้องบูชาคู่กับแม่นางกวักด้วยไหม ?

– นอกจากแม่นางกวักที่เป็นตำนานแล้ว ทางวัดแสงแก้วก็ยังได้ทำ แม่นางรับ(อ้วนตุ้ยนุ้ย) รุ่น “นางรับ ทรัพย์แสนล้าน” มักเช่าบูชาคู่กับ “นางกวัก ทรัพย์แสนล้าน” โดยเชื่อว่า เมื่อ “นางกวัก” ได้กวักเรียกเงินทอง เรียกลูกค้าเข้ามาจับจ่ายซื้อของในร้านของผู้เช่าบูชาแล้ว ก็ควรต้องมี “นางรับ” สำหรับรองรับเงินทองที่จะเข้ามา โดยนอกจากจะ “รับ” แล้วยังมีนัยยะให้ “เก็บ” เงินเอาไว้อีกทอดหนึ่งด้วย

จำเป็นต้องนำไปเบิกเนตรอีกไหม ?

– แม่นางกวักและแม่นางรับ ได้รับการปลุกเสกแล้วจากท่านพระครูบาอริยชาติ ไม่จำเป็นที่ต้องนำไปเบิกเนตรอีก