กุมารแก้วเศรษฐี

กุมารแก้ว มหาเศรษฐี ขนาด 5 นิ้ว

มีทำออกมาเพียงขนาดเดียว คือ ขนาด 5 นิ้วเท่านั้น

กุมารแก้วเศรษฐี วัดแสงแก้วโพธิญาณ

เป็นกุมารเศรษฐี รุ่นที่ 2 ที่จัดสร้างโดยพระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต ของทางวัดแสงแก้วโพธิญาณ โดนรุ่นนี้มีชื่อว่า

“กุมารแก้ว มหาเศรษฐี” เป็นกุมารที่ท่านพระครูบาอริยชาติ เมตตาจัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจค้าขายต่าง ๆ ให้สู้พ้นวิกฤตให้เจริญรุ่งเรื่องค้าขายร่ำรวย ๆ ในเร็ววัน

องค์กุมารทอง นั่งบนหลังตัวมอม เหยียบเมฆ มือขวาถือพัด (ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย) มือซ้ายมีแก้วสาระพัดนึก (ดลบันดาลให้ได้สมดังใจ)

ตัวมอม เป็นสัตว์ในตำนาน เป็นพาหนะของเทพปัชชุนนะเทวบุตร ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งฝนในคติล้านนา ตัวมอมมีรูปร่างคล้ายแมวผสมสิงโต ดังนั้นบุคลิกของมอม จึงดูเหมือนจะน่ากลัวแต่บางครั้งก็ดูขี้เล่น แต่สล่าหรือช่างปั้นบางท่านก็ปั้นมอม ดูคล้ายตุ๊กแก บางกิริยากระเดียดไปทางค่างก็มี

ล้านนามีวัฒนธรรม ทั้งฮินดู พุทธ ที่กล่าวถึง ป่าหิมพานต์ เชิงเขาพระสุเมรุ ที่เป็นศูนย์กลางจักรวาล มีสัตว์ลูกครึ่ง คนกับเทพ คนกับสัตว์ สัตว์กับเทวดา สัตว์กับสัตว์ เช่น กินรี เงือก คนครึ่งม้า ตัวมอม คนมีคาถาอาคม เช่น คนธรรพ นักสิทธิ์ ทั้งหมดมีฤทธิ์ เหนือมนุษย์ แต่อยู่ในสวรรค์ไม่ได้

จึงมีการแสดงเป็น ปฎิมากรรมเฝ้าศาสนสถาน ทั้งเหราคาบนาคห้าหัว มีความหมายทางนามธรรมถึงอุปาทาน คือความยึดติด ในสิ่งที่คิดว่าเป็นเรา ไม่ว่าร่างกาย ความรู้สึก ความรู้ความจำ ความคิดที่ปรุงแต่งทั้งจินตนาการ และเหตุผล หากยึดโดยขาดสติดูเราก็ทุกข์

การปั้นได้ความรู้มาจากช่างจีน จึงมีลีลาของจีนผสม กลายเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา ฉะนั้นคนเก่งอาจไม่มีความสุข คือ ไม่อาจอยู่ในสวรรค์ ได้แค่โชว์อยู่ตามประตูสวรรค์

“กุมารแก้ว มหาเศรษฐี” เป็นกุมารที่ปลุกเสกในสายด้านพุทธคุณ ไม่มีมวลสารที่เป็นผงผีแบบกุมารสายพราย  เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัว หรือกังวลใด ๆ เพราะปลุกเสกด้วยพลังจิตอันเข้มขลังของจิตผู้ปลุกเสก ซึ่งพระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต  ก็เป็นพระผู้ที่มีบุญบารมีอย่างสูงส่งเป็นผู้ทำการปลุกเสกให้

บูชาองค์ละ 3,300 บาท  **รวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว**

ผ่านอธิษฐานจิตปลุกเสกแล้วทุกองค์ ของจากวัดแท้ 100 %